Certifikát

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizáciu pre druh autorizovanej činnosti: Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov.

PDF