Certifikát

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť

Druh autorizovanej spracovateľskej činnosti: II. Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadných olejov.

PDF