Logistika

V rámci logistiky zabezpečujeme nielen dodanie filtračných produktov, ale aj efektívne dodanie tovaru formou konsignačných skladov a množstevných kontraktov tak, aby Váš výrobný proces bol plynulý a ekonomicky vyvážený.


Konsignačný sklad je sklad tovaru spravidla zriadený u odberateľ, ktorý sa stáva vlastníkom tovaru až po jeho odobratí zo skladu. Dovtedy je vlastníkom tovaru dodávateľ, ktorý nesie všetky riziká a je povinný udržiavať dohodnuté množstvo zásob.


Množstevný kontrakt je výhodný pre odberateľa z pohľadu termínu dodania tovaru. Na základe dohodnutých podmienok vieme tovar naskladniť tak, aby sa k zákazníkovi dostal akonáhle o neho požiada.