Pravidelný servis a kalibrácia kabinetu čistoty

- výrobca Pall - pre potreby VDA 19

 • vizuálna kontrola kabinetu
 • meranie počtu prachových častíc v oplachovej komore
 • meranie a kalibrácia rýchlosti prúdenia vzduchu v oplachovej komore
 • meranie a kalibrácia rýchlosti prúdenia v laminárnej stene
 • meranie a kalibrácia prietoku oplachového solventu cez oplachové pero
 • čistenie/leštenie nerezovej oplachovej komory
 • výmena filtračných elementov:
  • vzduchový predfilter
  • HEPA filter
  • Wall flush filter
  • Gun filter
  • Air breathing filter
 • kontrola/výmena solventu a čistenie primárnej nádrže
 • nastavenie parametrov kalibrácie v ovládacom systéme
 • kontrola všetkých pracovných režimov kabinetu čistoty
 • protokol zo servisu a kalibrácie