Vzdelávanie pracovníkov v oblasti filtrácie

- olej, vzduch, priemyselné kvapaliny -

Školenie má pomôcť pracovníkom získať základné informácie v oblasti filtračných produktov v rôznych priemyselných odvetviach s praktickými ukážkami použitia a merania účinnosti filtračných médií olej, voda , vzduch a priemyselné kvapaliny.

Základná osnova školenia pracovníkov

1Základy tribológie – trenie, opotrebenie, mazanie
2Filtre a filtračné médiá a ich využite v praxi, pre procesné kvapaliny a oleje
 • typy filtrov
 • typy filtračných médii
 • aplikácia filtrov v praxi
 • filtrácia, účinnosť filtrácie
 • ošetrovanie olejov a procesných kvapalín
 • dýchacie filtre a ich vplyv na funkčnosť technických zariadení
3Kompozícia olejov
 • oleje ich výroba , základové oleje
 • aditíva a ich vplyv na vlastnosti oleja
 • hydraulické oleje, zloženie klasifikácia
 • motorové oleje, zloženie klasifikácia
 • ostatné typy olejov ( rezné oleje/brúsne oleje/teplonosné oleje)
 • plastické mazivá
4Fyzikálno-chemické vlastnosti olejov a ich diagnostika
 • vzorkovanie olejov
 • metódy na diagnostiku olejov
 • prezentácia výsledkov meraní
5Ošetrovanie / filtrácia vzduchu
 • rozdelenie filtrov podľa tried filtrácie,
 • VZT zariadenia – filtrácia vonkajšieho vzduchu pred vstupom do haly
 • VZT zariadenia-cirkulácia halového vzduchu
 • náklady na prípravu čistého vzduchu(filtre, ventilátory, kontrola mikrobiológie)
 • odsávanie vzduchu od technologických zariadení – separácia olejovej hmly, meranie v mg/m3
 • separácia splodín výrobnej činnosti na odsávaní z haly a cirkulácia vzduchu v hale
 • príprava-filtrácia vzduchu pre technologické zariadenia
 • odstraňovanie pachov, pár riedidiel a iných látok zaťažujúcich okolie(aktívne uhlie)
 • aplikácie z praxe olejová hmla
6Návšteva tribodiagnostického laboratória a ukážky meraní
7Aplikácie z praxe

Rozsah školenia

2 pracovné dni ( spolu 12 hodín )

Fotogaléria