Výstava

MSV Nitra patrí medzi najvýznamnejšie a najväčšie výstavy svojho druhu na Slovensku. V posledných rokoch výstava charakterizuje základné trendy ďalšieho vývoja slovenského strojníctva v podmienkach globalizácie a intenacionalizácie vzťahov. Filter Technik Slovakia je dlhoročným vystavovateľom tejto významnej výstavy.