Audit filtračných systémov

  • audit výrobných technológií z pohľadu primárnej filtrácie a jej účinnosti pre olej, priemyselné kvapaliny, vzduch a prach
  • komunikácia s údržbou a výrobou ohľadne problematických miest výrobného procesu
  • spracovanie získaných údajov, ktoré zahŕňa:

 

Tribotechnická analýza

  • mechanické nečistoty (triedy čistoty NAS 1638, ISO 4406 + foto)
  • kinematická viskozita
  • obsah vody podľa KF
  • IČ spektrum
  • obsah vody colourmetricky  KF
  • číslo kyslosti potenciometricky

 

Fotogaléria