Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizáciu

Osvedcenie-2014
Osvedčenie MŽP
26. septembra 2019
Osvedcenie-o-odbornej-sposobilosti

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizáciu pre druh autorizovanej činnosti: Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov.

PDF