Profil spoločnosti

Naša spoločnosť je jedným z popredných distribútorov a výrobcov filtračných elementov a filtračných technológií na Slovensku. Vznikla zápisom do obchodného registra dňa 28. 1. 2005 na základe trhových zmien v západnej a východnej Európe a vďaka prílevu zahraničných investícií v oblasti nových priemyselných technológií, filtračných médií a filtračných produktov.

Ponúkame dlhoročné poznatky v oblasti filtračných zariadení a ich aplikácie. Naše skúsenosti sú zárukou toho, že produkcia a chod Vašej výroby bude bezproblémová.