Technik diagnostik tribotechnik – Ing. Peter Demian
26. septembra 2019
ISO 9001:2015
26. septembra 2019
ISO 14001:2015

Certifikát ENVIRONMENTU

Systém environmentálneho manažérstva – medzinárodná norma, ktorej zámerom je podpora ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania.

PDF