Koncept filter management

Všetky získané informácie prezentujeme v prehľadnej forme a tak, aby poskytla presné dáta pre technických pracovníkov zodpovedných za prevádzku, ako aj pre kvalitné a efektívne rozhodnutia riadiaceho manažéra.
Prevádzame audit priamo na mieste. Stroje sú rôznorodé a majú špecifické požiadavky na filtre. Zároveň prevedieme kontrolu periférnych zariadení a teda posudzujeme situáciu presne a so všetkými detailami, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu výsledného riešenia a jeho filtračný výkon.
Analýza výsledkov technických, prípadne diagnostických nám umožňuje skontrolovať účinnosť filtrácie. Používame vlastné chemické laboratórium a odborne spôsobilého technika v oblasti filtrácie a filtračných médií.
V našej ponuke je viac ako 30 000 filtračných produktov a filtračných médií. Spolupracujeme s viac ako 50-timi dodávateľmi. Vždy vyberáme najkvalitnejšie produkty pre dané použitie.