Balík analýz

 • mechanické nečistoty (triedy čistoty NAS 1638, ISO 4406 + foto)
 • mechanické nečistoty (vážkovo-gravimetricky hm.%)
 • kinematická viskozita pri 40°C
 • obsah vody coulometricky KF
 • protokol z analýzy oleja s posudkom od certifikovaného tribodiagnostika

Požadovaný objem vzorky na analýzu:
    150 - 200 ml použitý olej
 • mechanické nečistoty (triedy čistoty NAS 1638, ISO 4406 + foto)
 • mechanické nečistoty (vážkovo-gravimetricky hm.%)
 • kinematická viskozita pri 40°C
 • obsah vody coulometricky KF
 • IČ spektrum
 • protokol z analýzy oleja s posudkom od certifikovaného tribodiagnostika

Požadovaný objem vzorky na analýzu:
    150 - 200 ml použitý olej
    50 ml nový referenčný olej
 • mechanické nečistoty (triedy čistoty NAS 1638, ISO 4406 + foto)
 • mechanické nečistoty (vážkovo-gravimetricky hm.%)
 • kinematická viskozita pri 40°C
 • obsah vody coulometricky KF
 • číslo kyslosti TAN potenciometricky
 • IČ spektrum
 • protokol z analýzy oleja s posudkom od certifikovaného tribodiagnostika

Požadovaný objem vzorky na analýzu:
    150 - 200 ml použitý olej
    50 ml nový referenčný olej
 • mechanické nečistoty (triedy čistoty NAS 1638, ISO 4406 + foto)
 • mechanické nečistoty (vážkovo-gravimetricky hm.%)
 • kinematická viskozita pri 40°C
 • obsah vody coulometricky KF
 • číslo kyslosti TAN potenciometricky
 • IČ spektrum
 • XRF analýza obsahu prvkov v oleji (Fe,Cr,Ni,Al,Cu,Pb,Sn,Si,Na,K,B,Mg,Ca,Ba,P,Zn)
 • protokol z analýzy oleja s posudkom od certifikovaného tribodiagnostika

Požadovaný objem vzorky na analýzu:
    150 - 200 ml použitý olej
    100 ml nový referenčný olej
 • mechanické nečistoty (vážkovo-gravimetricky hm.%)
 • distribúcia mechanických kontaminantov
 • protokol z analýzy oleja s posudkom od certifikovaného tribodiagnostika

Požadovaný objem vzorky na analýzu:
    500 ml procesná kvapalina
 • mechanické nečistoty (vážkovo-gravimetricky hm.%)
 • kinematická viskozita pri 100°C
 • obsah vody % (FTIR)
 • číslo kyslosti TAN potenciometricky
 • číslo alkality TBN potenciometricky
 • oxidácia A/mm (FTIR)
 • nitridácia A/mm (FTIR)
 • sulfonácia A/mm (FTIR)
 • obsah sadzí % T (FTIR)
 • obsah paliva % (FTIR)
 • obsah glykolu % (FTIR)
 • obsah antioxidantu % (FTIR)
 • protokol z analýzy oleja s posudkom od certifikovaného tribodiagnostika

Požadovaný objem vzorky na analýzu:
    150 - 200 ml použitý olej
    100 ml nový referenčný olej

Odber reprezentatívnej vzorky

Vzorku procesnej kvapaliny odoberáme s cieľom získať reprezentatívne rozdelenie kontaminantov v procesnej kvapaline. Pri odoberaní vzoriek je potrebné dodržať zásady správneho odberu vzorky, aby nedošlo k dodatočnej kontaminácii reprezentatívnej vzorky. Jedine správne odobraná vzorka vie zaručiť korektné výsledky analýzy.

Postup pri analýze