Filter Technik Slovakia s.r.o.

Štrková 578/4
010 09 Žilina, Slovakia

IČO: 36 589 063
DIČ: 20 219 46 223
IČ DPH: SK 2021946223
DUNS: 888643025

Banka: Československá obchodná
IBAN: SK62 7500 0000 0040 0202 3669
SWIFT: CEKOSKBX

  Ing. Peter Demian

  konateľ

  +421 915 048 757


  certifikovaný tribodiagnostik, veda, výskum a vývoj

  Ing. Ondrej Tomčík

  cert. tribodiagnostik, veda, výskum a vývoj

  +421 905 343 718


  Ing. Tomáš Berešík, PhD.

  technický predaj

  +421 915 839 922


  Ing. Stanislav Soško

  vedúci výroby, vývoj, tech. podpora

  +421 918 842 481


  Dušan Kulich

  technická podpora, inštalácie

  +421 908 291 437


   

  Ing. Veronika Čechovičová (Hudecová)

  obchodno-technická podpora

  +421 905 714 299


   

  Jozef Jachimec

  tribotechnik, projektový manažér

  +421 905 606 758


  Juraj Bauer

  sklad, logistika

  +421 905 279 176


  Peter Čechovič

  technický pracovník logistiky

  +421 905 587 377


  Ing. Judita Majcherová

  príjem objednávok

  +421 917 301 216


  Mgr. Renáta Sošková

  spracovanie objednávok

  +421 917 524 197


  Ing. Alenka Kapsiarová

  ekonomický úsek, účtovníctvo

  +421 915 839 910


  Veronika Húdeková

  administratíva

  +421 915 867 003


  Katarína Štefániková

  administratíva

  +421 918 700 372