Osvedcenie-o-odbornej-sposobilosti
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizáciu
26. septembra 2019
Natur-pack
Certifikát NATUR-PACK
26. septembra 2019
Osvedcenie-2014

Osvedcenie-2014

Osvedčenie MŽP- o absolvovaní odbornej prípravy na preškolenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov vo veciach odpadov a na autorizačnú činnosť.

PDF