Osvedcenie-2014
Osvedčenie MŽP
26. septembra 2019
EORI
EORI číslo – 2018
26. septembra 2019
Natur-pack

Natur pack

Certifikát NATUR-PACK – zhodnotenie a recyklácia odpadov a obalov uvedených na trh.

PDF