Predmet činnosti

  • výroba a distribúcia filtračných technológií a filtračných elementov pre priemyselnú výrobu
  • poradenstvo v odbore tribotechnika a filtrácia procesných kvapalín
  • poskytovanie fyzikálno – chemických analýz procesných kvapalín a olejov, posudková činnosť
  • filtrácia procesných kvapalín a olejov
  • zhodnocovanie olejov pre primárne a sekundárne použitie - R9
  • školenia a kurzy v odbore filtrácia a tribotechnika
  • veda a výskum filtračných technológií a filtračných médií pre použitie v priemysle