Filtrácia, ošetrovanie olejov a zhodnocovanie odpadových olejov

Spoločnosť Filter technik Slovakia, s.r.o. realizuje zhodnocovanie odpadových olejov v rámci celého územia SR , na mieste vzniku odpadových olejov.

Spoločnosť prevádzkuje navrhovanú činnosť tak, že zákazníkom prenajíma jednotlivé mobilné filtračné zariadenia určené na zhodnocovanie priemyselných odpadových olejov a priemyselných kvapalín. Ošetrovanie vykonávajú buď zaškolení pracovníci zákazníka, alebo zamestnanci našej spoločnosti, ktorí sú kvalifikovaní na predmetnú činnosť. Ošetrovanie je podložené výstupnou tribotechnickou analýzou v chemickom laboratóriu spoločnosti Filter Technik Slovakia, s.r.o.. Pracovníci disponujú certifikátmi Technik diagnostik tribodiagnostik podľa certifikačnej schémy založenej na normách ČSN ISO 18 436-4 2014 a ČSN ISO 18 436-5 2012.