Vývoj, výskum

Pri požiadavke zákazníka využívame poznatky z vlastného vývoja a nových trendov, ktorého výsledkom sú nami navrhnuté filtračné zariadenia, prípadne riešenia náročných požiadaviek čistoty procesných kvapalín, pre potrebu optimalizovať výrobný proces a znižovať prevádzkové náklady.