Technik diagnostik tribotechnik – Ing. Peter Demian

EORI
EORI číslo – 2018
26. septembra 2019
ISO 14001:2015
26. septembra 2019

Certifikát (pre funkciu) – Technik diagnostik tribotechnik – uznanie kvalifikácie a spôsobilosti pre vykonávanie prevádzkovej analýzy mazív.

PDF