Prečo nás kontaktovať?

Výrobcovia technických zariadení (OEM) málo používajú svoje vlastné podklady
a vedomosti pri navrhovaní filtrov. Väčšinou vyžívajú vedomosti a odporúčania od výrobcov
filtračných technológií, ktoré však mnohokrát nespĺňajú požiadavky užívateľa a dodávateľa
technického zariadenia.
Vzniknuté problémy sa prejavia až počas prevádzky zariadenia, následne dochádza
k opätovnému prehodnoteniu a návrhu vhodnej filtračnej technológie, filtra alebo filtračného
média, ktoré reflektujú na prevádzkové prostredie.