Automatický filter so spätným preplachom, s jemnosťou filtrácie až do 50 μm

Filter CanFil je plne automatický, kontinuálny systém, ktorý pracuje na princípe povrchovej infiltrácie. Na filtráciu sa používajú sviečkové filtre s kovovými vláknami alebo štrbinové sviečkové filtre s klinovými drážkami ktoré zadržiavajú častice rôznych veľkostí na svojom povrchu. Potom, čo bol dosiahnutý vopred stanovený stupeň znečistenia filtračných sviečok, filtračné sviečky sa čistia spätným preplachom pomocou malého množstva filtrátu. Filtrácia kvapaliny naďalej prebieha aj počas spätného preplachu filtračných sviečok.

CanFil – všeobecné informácie