Štrbinové filtre

Štrbinový filter je zváraná oceľová konštrukcia, ktorá sa používa predovšetkým na filtráciu, separáciu a zadržiavanie nežiadúcej látky od látky pracovnej. Štrbinový filter pozostáva zo špeciálnych tvarových profilov, zvyčajne “V”profil, prichytených na podpornej konštrukcii. Vzdialenosť medzi jednotlivými “V” profilmi udáva výslednú jemnosť filtrácie štrbinového filtra. Smer prúdenia procesnej kvapaliny je určený orientáciou tvarových profilov vo vzťahu k podporným profilom.

Používanie štrbinových filtrov prináša výhody vo forme:

  • nízkej počiatočnej tlakovej straty
  • stálosť rozmeru štrbiny, čo zabezpečuje požadovanú jemnosť filtrácie po celú dobu používania štrbinových filtrov
  • ľahké čistenie či už stieraním alebo spätným preplachom
  • dvojbodový kontakt medzi časticou a štrbinou, čo minimalizuje upchávanie štrbinových filtrov
  • dostatočná tuhosť sústavy vďaka použitým tvarovým profilom a technológií zvárania