Rukávové filtre

Rukávové filtre sa používajú pre veľké množstvo aplikácií v priemyselnom odvetví. Sú jednoduché, ľahko použiteľné a vymeniteľné, ako aj úsporné. Používajú sa pri zachytávaní kontaminantov v procesnej filtrácii kvapalín, kde sa využíva viacero druhov filtračných médií pripojených na prstenec kruhovitého tvaru a vložený s tesniacim vymedzením do filtračného hrnca.

Najbežnejšími materiálmi sú polypropylén, nylon a polyester. Jemnosť a materiál rukávového filtra sa volí podľa konkrétnej aplikácie v praxi.
Rukávové filtre sú určené na filtráciu rezného oleja, kaliaceho oleja a nízkoviskóznych procesných kvapalín.