Automatický filter so spätným preplachom, s jemnosťou filtrácie až do 1 μm

Filter OptiFil je plne automatický, kontinuálny systém, ktorý pracuje na princípe povrchového a koláčového mechanizmu filtrácie. Kovové vlákna tkaniny alebo rúna slúžia ako filtračné médium. Zachytávajú častice rôznych veľkostí a to buď vo vnútri, alebo na svojom povrchu. Potom, čo bol dosiahnutý vopred stanovený stupeň znečistenia filtračného média, filtračné médium sa čistí spätným preplachom pomocou malého množstva filtrátu. Filtrácia kvapaliny naďalej prebieha aj počas spätného preplachu filtračného média.

OptiFil – všeobecné informácie OptiFil – možnosti aplikácie