Filtračné hrnce

Princíp činnosti rukávového filtra spočíva vo využití filtračného mechanizmu povrchovej filtrácie, ktorá prebieha v rukávovom filtri. Filtrovaná kvapalina je privádzaná do vrchnej časti filtračného hrnca. Odtiaľ preteká cez médium rukávového filtra, kde dochádza k oddeleniu kvapaliny od mechanických kontaminantov. Filtrát vyteká spodnou časťou filtračného hrnca do nádrže. Účinnosť tohto druhu filtrácie je nominálna.