ViscoFil 5
29. júna 2020
Filtračné médium pre hrubú filtráciu
4. augusta 2020

CakeFil

Automatický filter so spätným preplachom, s jemnosťou filtrácie až do 1 μm a menej.

Filter CakeFil je plne automatický, kontinuálny systém, ktorý pracuje na princípe koláčového mechanizmu filtrácie. Riadením tlaku sa umožňuje efektívna filtrácia najjemnejších častíc , pričom vytvorený filtračný koláč  môže byť buď odpad alebo aj cenná látka ( látka ktorú chceme po filtrácii ďalej použiť ).

Kategórií:
  • vysoká jemnosť filtrácie – menej ako 1 μm
  • pre zachytenie aj tých najmenších častíc
  • najnižšia možná zvyšková vlhkosť filtračného koláča
  • až do 10 % obsahu pevných častíc vo filtrovanej kvapaline
  • efektívne odstránenie filtračného koláča pomocou konvexno-konkávneho tvaru filtračných sviečok
  • dlhá doba životnosti filtra
  • kompletne uzavretý systém
  • možná veľká filtračná plocha
  • vhodné aj pre kvapaliny spôsobujúce koróziu
  • filter vhodný aj pre média s obtiažnymi vlastnosťami na filtráciu