BPOEX, BPEEX
6. marca 2020
NMO, BPEM, BPOM
6. marca 2020

PPMF

Polymikro-vláknový rukávový filter PPMF poskytuje vynikajúci výkon pre aplikácie požadujúce vysokú filtračnú efektivitu. Rukávový filter je ideálny pre filtráciu vody, chemikálii a lakovníckych aplikácii.

Kategórií:

Mikronáž:
– 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100mic (semi-absolute > 92 %, jedno použitie)

Veľkosť:
– 1 = 180mm x 400mm, 0,25m2 ( prietok: 6 – 8m3/h)
– 2 = 180mm x 820mm, 0,50m2 ( prietok: 17 – 22m3/h)
– 3 = 100mm x 230mm, 0,09m2 ( prietok: 1 – 3m3/h)
– 4 = 100mm x 380mm, 0,15m2 ( prietok: 3 – 5m3/h)
– 5 = 150mm x 510mm, 0,25m2 ( prietok: 5 – 7m3/h)

Typ okružku:
– P = polypropylén polylok
– PE = polyesterový polylok
– PS = polypropylénové dvojité tesnenie (iba pri veľkosti 5)
– ES = polyesterové dvojité tesnenie (iba pri veľkosti 5)