Pásové filtre – polypropylén

Pásové filtre – viskóza
4. júna 2020
Pásové filtre – polyester
4. júna 2020

Pásové filtre – polypropylén

Používa sa pre procesné kvapaliny na báze vody s vyšším obsahom oleja, emulzie na báze minerálnych olejov, čiastočné a plno syntetické emulzie, odpadovú vodu a kvapaliny pre povrchové použitie.

Kategórií:

Vhodný pre technologické operácie:
– hrubé opracovanie – sústruženie, vŕtanie, frézovanie (K1 – K35)
– jemné opracovanie – sústruženie, vŕtanie, frézovanie (K35 – K5)
– dokončovacie operácie – brúsenie, honovanie, lapovanie ( > K5)

 

Typ Materiál Hrúbka (mm)
K1 polypropylén 0,21
K2 polypropylén 0,28
K3 polypropylén 0,34
K35 polypropylén 0,35
K4 polypropylén 0,39
K5 polypropylén 0,42
K6 polypropylén 0,44
K7 polypropylén 0,47
K10 polypropylén 0,58

Merná hmotnosť (g/m2): 15 – 100