Smart Cities India Expo

Middle East Electricity — Energy Dubai
26. apríla 2024
Middle East Electricity — Energy Dubai
26. apríla 2024

Smart Cities India Expo sa od svojho vzniku v roku 2015 stalo najväčším veľtrhom a konferenciou na problematiku smart cities v oblasti Ázie. Hlavnými témami výstavy boli v roku 2022: Clean India, Solar India, Water India, Transport India a Building India.

Tento rok sa výstava tešila vysokému záujmu zo strany nie len vystavovateľov, ale aj návštevníkov, a to počtom vyše 860 vystavovateľov s viac ako 30 000 návštevníkmi.