Expo 2020, Dubai

MSV Nitra
1. marca 2021
Middle East Electricity — Energy Dubai
26. apríla 2024
Middle East Electricity — Energy Dubai
26. apríla 2024
MSV Nitra
1. marca 2021

Expo 2020 Dubai je celosvetová výstava inovácií, priemyslu a kultúry jednotlivých krajín. Uskutočňuje sa každých 5 rokov a trvá 6 mesiacov. V dôsledku pandémie Covid-19 sa táto výstava odložila o rok a vytvoril sa priestor pre efektívne nastavenie nových cieľov a budovanie silnejších ekonomických vzťahov. Jeho hlavným cieľom je prilákať investície, dosiahnuť uzatvorenie nových obchodných dohôd a rozšíriť medzinárodnú spoluprácu.

Hlavná téma výstavy „Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti“ („Connecting Minds, Creating the Future“) je symbolom inovácie a progresu.