MSV Nitra

MSV Brno
1. marca 2021
EXPO Dubai
Expo 2020, Dubai
26. apríla 2024
EXPO Dubai
Expo 2020, Dubai
26. apríla 2024
MSV Brno
1. marca 2021

MSV Nitra patrí medzi najvýznamnejšie a najväčšie výstavy svojho druhu na Slovensku. V posledných rokoch výstava charakterizuje základné trendy ďalšieho vývoja slovenského strojníctva v podmienkach globalizácie a intenacionalizácie vzťahov. Filter Technik Slovakia je dlhoročným vystavovateľom tejto významnej výstavy.