Middle East Electricity — Energy Dubai

EXPO Dubai
Expo 2020, Dubai
26. apríla 2024
Smart Cities India Expo
26. apríla 2024
Smart Cities India Expo
26. apríla 2024
EXPO Dubai
Expo 2020, Dubai
26. apríla 2024

Jeden z najvýznamnejších veľtrhov svojho druhu v regióne a pokrýva celý rad technológií a elektrických zariadení pre odvetvia energetiky, výroby, stavebníctva, dopravy a mestských zariadení. Je zároveň hlavným miestom pre stretnutia odborníkov a expertov v elektrotechnickom priemysle, čím sa stáva platformou pre výrobcov, dodávateľov a spotrebiteľov elektrických a energetických zariadení a strojov.