MSV Brno

IDEX Abu Dhabi
25. septembra 2019
MSV Nitra
1. marca 2021
MSV Nitra
1. marca 2021
IDEX Abu Dhabi
25. septembra 2019
Ide o jeden z nájvýznamnejších priemyselných veľtrhov v strednej Európe. V roku 2018 sme sa prostredníctvom národného projektu po prvýkrát zúčasnili Medzinárodnej strojárenskej výstavy v Brne.