8. júna 2020

Pásové filtre – výroba

Výroba pásových filtrov
18. júna 2020

Pásové filtre – použitie v praxi

A – na povrch filtračného média je privádzaná kvapalina, ktorá len silou gravitácie prevádza cez filtračné médium do zbernej nádrže, pričom nečistoty sú zachytené na pásovom […]