Pásové filtre – použitie v praxi

Pásové filtre – výroba
8. júna 2020
Pásové filtre – výroba
8. júna 2020

A – na povrch filtračného média je privádzaná kvapalina, ktorá len silou gravitácie prevádza cez filtračné médium do zbernej nádrže, pričom nečistoty sú zachytené na pásovom filtre
B – rolka čistého pásového filtra
C – plavák na kontrolu výšky hladiny, ktorý automaticky odvíja filter
D – zberná nádoba pre kal a použité filtračné médium

Fotky pásových filtrov z praxe