Dokumenty

8. júna 2020

Pásové filtre – výroba

Výroba pásových filtrov
18. júna 2020

Pásové filtre – použitie v praxi

A – na povrch filtračného média je privádzaná kvapalina, ktorá len silou gravitácie prevádza cez filtračné médium do zbernej nádrže, pričom nečistoty sú zachytené na pásovom […]
9. februára 2021

Engine Oil Filtration brochure

Extending oil change interval from 250 hours to 1000 hours Study case: regular Oil exchange on engine or sub engine after 250 hours together with exchange […]
18. februára 2021

Permanent By-Pass filtration Unit for Turbine Oil

Study case: Turbine TG 3 , Output power 20 MW, Intake steam pressure 9.4 Mpa, Temperature of intake steam 535 °C, Oil : Turbine Oil Mogul […]
18. februára 2021

Permanent By-Pass filtration Unit for Hydraulic Oil Information

Study case: Regular hydraulic oil change with change of primary filters in hydraulic system according maintenance interval. Why to go for the By-Pass Oil Filtration: The […]