parallax background

Expo 2020, Dubai

Expo 2020 je názov svetovej výstavy, ktorá sa bude konať v roku 2021 v Dubaji, najväčšom meste Spojených arabských emirátov.

Dátum konania je od 1.10 2021 do 31.3. 2022

Expo Dubaj bude v roku 2021 unikátnou globálnou platformou prinášajúcou reálne výsledky, nové kontakty a kontrakty.

Hlavná téma výstavy „Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti“ („Connecting Minds, Creating the Future“) je symbolom inovácie a progresu. Hlavná myšlienka bola podľa Šejka Mohammeda bin Rashida Al Maktouma navrhnutá tak, aby reflektovala víziu pokroku a rozvoja založenú na spoločnom zámere, odhodlaní a spolupráci.

V nadväznosti na hlavnú myšlienku boli vytvorené tri subtémy „Príležitosť“, „Mobilita“ a „Udržateľnosť“, ktoré umožňujú jednotlivým krajinám prezentovať svoj príbeh prostredníctvom danej témy.

Slovenská republika sa bude prezentovať na Expo Dubaj v rámci tematickej zóny „Mobilita“.