Filter Technik Slovakia s.r.o.

Štrková 578/4
010 09 Žilina, Slovakia

IČO: 36 589 063
DIČ: 20 219 46 223
IČ DPH: SK 2021946223
DUNS: 888643025

Banka: Československá obchodná
IBAN: SK62 7500 0000 0040 0202 3669
SWIFT: CEKOSKBX

  Ing. Peter Demian

  executive manager

  +421 915 048 757


  certified tribodiagnostician, science, research and development

  Ing. Ondrej Tomčík

  science, research and development

  +421 905 343 718


  Ing. Tomáš Berešík, PhD.

  technical sales

  +421 915 839 922


  Ing. Stanislav Soško

  production manager, tech. support

  +421 918 842 481


  Dušan Kulich

  technical support, installation

  +421 908 291 437


   

  Erika Nováková

  economic department, invoicing

  +421 918 622 270


   

  Jozef Jachimec

  tribotechnik

  +421 905 606 758


  Juraj Bauer

  storage, logistics

  +421 905 279 176


  Peter Čechovič

  technics, logistics

  +421 905 587 377


  Ing. Judita Majcherová

  receiving orders

  +421 917 301 216


  Mgr. Renáta Sošková

  processing of orders

  +421 917 524 197


  Ing. Alenka Kapsiarová

  economic department, accounting

  +421 915 839 910


  Veronika Húdeková

  administrative

  +421 915 867 003


  Katarína Štefániková

  administrative

  +421 918 700 372