Tukové filtre
25. augusta 2020
Labyrintový filter
25. augusta 2020

SepaPaint

SepaPaint sa používa na odlučovanie farebnej hmly v lakovacích zariadeniach a striekacích prevádzkach, použiteľný v kovospracujúcom a nábytkárskom priemysle, priemysle umelých hmôt a automobilovom priemysle, ako aj v potravinárskom priemysle, ako predradený filter pre odlučovače farebnej hmly „Paint-Stop“ na predĺženie životnosti.

Kategórií:

Prevedenie:
– výška: 750mm, 900mm, 1000mm
– medzirozmery na požiadanie
– voliteľné: nehorľavé podľa normy DIN 53438 (F1/K1)
– voliteľné: odpudzujúce vodu

Vlastnosti materiálov:
– tuhosť vďaka geometrií záhybov a kvalitnému kartónu
– odolnosť proti vlhkosti až 100% r.v.
– odolnosť voči teplote až do 100 °C
– stupeň odlučovania až 98% (v závislosti od použitého laku)

Dokumentácia