Magnetický separátor

Magnetický filter – Kotora
25. júna 2020
Rotačný diskový magnetický separátor
25. júna 2020

Magnetický separátor

Filtračné zariadenie je určené na separáciu feromagnetických nečistôt z oleja. Použitie filtračného zariadenia zaručuje triedu čistoty 3 – 4 podľa klasifikácie NAS.

Zloženie filtračného sýstému:
– elektrická skriňa
– magnetický separátor s magnetom o sile 0,9T
– čerpadlo (dopravuje znečistenú kvapalinu do separátora)
– dopravník (odvádza odseparované kovové špony do zbernej nádoby

Normálny prietok s obtokom: 250 l/min (7cSt)

Max. teplota oleja: 60 °C

Viskozita vstupného oleja: 5 – 60 cSt

Max. prevádzkový tlak: 2 bar