Odlučovač olejovej hmly
9. októbra 2020
Inline filtre stlačeného vzduchu
15. októbra 2020

FTS/H2O/OUT/ONW 240

Separačné a filtračné zariadenie je určené na separáciu voľnej aj viazanej vody z olejov (až do obsahu 1 % ) a súčasne aj na ich vyčistenie od mechanických nečistôt spôsobom filtrácie cez filtračné elementy s absolútnou účinnosťou filtrácie až do jemnosti 1 mic.

Počet filtračných jednotiek: 4 ks

Počet sacích filtrov FS100: 1 ks

Prietok pri vysušovaní a filtrácií: 12 l/min

Max. prevádzkový tlak / skúš. tlak: 6 / 8 bar

Max. podtlak zariadenia: -0,99 bar

Viskozita vstupného oleja: 4 – 100 cSt

Max. teplota oleja: 75 °C

Dokumentácia