FTS-BFU-705-Supradisk

Filtre stlačeného vzduchu s aktívnym uhlím
15. októbra 2020
Filtre pre vákuové pumpy
21. októbra 2020

FTS-BFU-705-Supradisk

Mobilné filtračné zariadenie určené na doplnkovú by-pass filtráciu Rezných olejov, Hydraulických olejov, Turbínových olejov, Mazacích olejov…

Kategórií:

Počet filtračných jednotiek: 2 ks (sacia, primárna)

Jemnosť filtrácie:
– primárny filter:
1 – 20 μm absolut. (absolut = 99,8 % účinnosť)

Jemnosť filtrácie:
– sací filter:
100 µm (možnosť vloženia magnetického separátora)

Prietok: 30 l/min (pri 40° C a 32 mm2/s )

Max. prevádzkový tlak: 5 bar

Max. diferenciálny tlak: 2,4 bar

Viskozita vstupnej kvapaliny: 2 – 220 mm2/s

Max. teplota kvapaliny: 60 °C

Max. objem nádrže: 10 000 l

Dokumentácia