FTS-BFU-105-HY/2020/MD-SL

FTS-UFU-200/4/H2O/2021
21. októbra 2021
Rukávový filtračný hrniec BFBE
19. júna 2024

FTS-BFU-105-HY/2020/MD-SL

Mobilné filtračné zariadenie určené na doplnkovú by-pass filtráciu Hydraulických olejov, Prevodových olejov a Mazacích olejov.

Kategórií:

Počet filtračných jednotiek: 1 ks

Jemnosť filtrácie: 3 μm absolut. (absolut = 99,8 % účinnosť)

Prietok: 1,6 l/min (pri 40°C a 32 mm2/s )

Max. prevádzkový tlak: 6 bar

Viskozita vstupnej kvapaliny: 2 – 460 mm2/s

Max. teplota kvapaliny: 60 °C

Max. objem nádrže: 5 – 100 l