Technik diagnostik tribotechnik – Ing. Ondrej Tomčík

Certifikát (pre funkciu) – Technik diagnostik tribotechnik – uznanie kvalifikácie a spôsobilosti pre vykonávanie prevádzkovej analýzy mazív.

PDF