SpäťÚvod / Znalostná báza / Rozdelenie filtrov

Rozdelenie filtrov podľa jednotlivých kritérií

Filtre sa rozdeľujú podľa niekoľkých hľadísk. Filtre rozdeľujeme podľa tvaru, zloženia, použitia a technológie výroby.

Typy filtrov podľa tvaru

 • rukávové
 • sviečkové
 • vinuté
 • doskové
 • skladané
 • pásové
 • bubnové
 • diskové
 • valcové
 • sitá

Typy filtrov podľa zloženia

 • kovové
 • papierové
 • tkané textílie
 • netkané textílie
 • kombinované
 • membránové
 • magnetické
 • uhlíkové

Typy filtrov podľa spôsobu použitia

 • hrubá filtrácia
 • jemná filtrácia
 • mikrofiltrácia
 • ultrafiltrácia
 • nanofolitrácia

Typy filtrov podľa technológie výroby

 • suchou metódou
 • za mokra
 • kombináciou
 • spevnené
 • nespevnené