SpäťÚvod / Znalostná báza / Analýzy a rozbory olejov / Analýza hydraulických olejov

Analýza hydraulických olejov, 5.9.2012

 

Miesto filtrácie  
  Žilina
Filtrované médium  
  hydraulický olej
Dátum spustenia filtrácie  
  28.08.2012
Predpokladaný dátum ukončenia filtrácie  
  5.09.2012
Meracie zariadenia  
  mikroskop 
  kamera
   

 

MECHANICKÉ NEČISTOTY STANOVENÉ MIKROSKOPICKY

Údaje o testovaní znečistenia pevnými látkami:

  • Jemnosť testovacej membrány : 0,8 μm
  • Množstvo skúšobnej vzorky : 100 ml
  • Zväčšenie : 100 x
     
Vzorka č. Mechanické nečistoty Mechanické nečistoty
pred filtráciou (podľa NAS) po filtrácii (podľa NAS)
 
Arburg A3 NAS 11 NAS 7
Demag D1 NAS 11 NAS 7
Engel E2 NAS 8 NAS 6
Engel E4 NAS 8 NAS 7
Feromatik F1 NAS 10 NAS 6
Feromatik F2 NAS 8 NAS 6
 

 

odporúčaná trieda čistoty pre hydraulické systémy
 
4 – 6 veľmi citlivé systémy a laboratóriá
6 zariadenia so servoventilmi
7 zariadenia s proporcionálnymi ventilmi
8 stredne tlakové systémy
9 nízko tlakové systémy s veľkými toleranciami
> 10 neodporúčame pre hydraulické systémy
 


 


Arburg A3
pred filtráciou (100x zväčšené)


Arburg A3
po filtrácii (100x zväčšené)

 


 


Demag D1


Demag D1 

 

 


Engel E2


Engel E2
 


Engel E4

Engel E4

 

 


Feromatik F1

Feromatik F1

 


Feromatik F2

Feromatik F2

 


 

Vyhodnotenie

Po doplnkovej by-pass filtrácii dosahujú filtrované oleje v zariadeniach A3,D1,E2,E4,F1,F2 triedu čistoty NAS 6-7 – vyhovujúce. Olej vo všetkých zariadeniach odporúčame skontrolovať aspoň raz do roka analýzou na mechanické znečistenie a chemickú degradáciu oleja.

Ako možnosť odporúčame trvalé zapojenie doplnkového by-pass filtračného zariadenia. Tiež odporúčame výmenu primárnych hydraulických filtračných vložiek aspoň raz do roka spolu s prevzdušňovacími filtrami.