SpäťÚvod / Tribodiagnostika

Tribodiagnostika

Tribodiagnostika

Fyzikálno-chemické analýzy priemyselných olejov a kvapalín

  

Medzi naše štandardné služby patria fyzikálno-chemické analýzy priemyselných olejov a kvapalín.

Na odobraných vzorkách dokážeme v našom laboratóriu zhodnotiť jeho fyzikálno-chemické vlastnosti.

Nami ponúkané typy olejových analýz:

1. Mechanické nečistoty

 • trieda čistoty podľa NAS 1638, ISO 4406 s foto
 • vážkovo - gravimetricky (hm %)
 • meranie veľkostí častíc

2. Kinematická viskozita

 • pri 40°C
 • pri 100°C

3. Obsah vody Coloumetricky Karl Fisher

4. Číslo kyslosti potenciometricky

5. IČ spektrum

 • množstvo antioxidantu
 • stupeň degradácie oleja (starnutie oleja)

6. Vytvorenie štandardu pri novom oleji

 

Zákazníkom tiež ponúkame cenovo výhodné balíky analýz:

A. Balík 3 analýz:

 • mechanické nečistoty (triedy čistoty NAS 1638, ISO 4406 + foto)
 • kinematická viskozita
 • obsah vody podľa KF

B. Balík 4 analýz:

 • mechanické nečistoty (triedy čistoty NAS 1638, ISO 4406 + foto)
 • kinematická viskozita
 • obsah vody podľa KF
 • IČ spektrum

C. Balík 6 analýz:

 • mechanické nečistoty (triedy čistoty NAS 1638, ISO 4406 + foto)
 • mechanické nečistoty (vážkovo-gravimetricky hm.%)
 • kinematická viskozita pri 40°C/100°C
 • obsah vody colourmetricky  KF
 • číslo kyslosti potenciometricky
 • IČ spektrum (množstvo antioxidantu, degradácia oleja)

 

K vyhodnoteniu IČ spektra je potrebná vzorka objemu 100ml oleja

Pri prvom vyhodnotení IČ spektra je potrebná aj vzorka nového oleja objemu 100ml pre jednorazové vytvorenie štandardu.

Na kompletný rozbor oleja  je potrebná vzorka objemu 250ml oleja.

 

Vzorku oleja je potrebné odobrať do čistej, neznečistenej nádoby predpísaným spôsobom.  Pre bližšie informácie nás kontaktujte. 

Vzorku oleja môže odobrať zákazník (predpísaným spôsobom, ktorý zaručí objektívnu čistotu vzorky), alebo vzorku odoberú naši technici priamo u zákazníka.

 

Súčasťou  olejovej analýzy je výstupný protokol s vyhodnotením a odporúčaním.

Všetky analýzy sú vykonávané certifikovaným pracovníkom v obore tribodiagnostika.

 

Pre vykonávanie olejovej analýzy v teréne, odporúčame analyzačnú sadu pre určenie mechanických nečistôt v oleji vizuálnou porovnávacou metódou.

Tribodiagnostika

Viskózne triedy priemyselných olejov: 

Viskózna trieda

Stredná viskozita pri 40°C

(mm2/s)

Viskozitné rozpätie pri 40°C

(mm2/s)

ISO VG 2

2,2

1,98 - 2,42

ISO VG 3

3,2

2,88 - 3,52

ISO VG 5

4,6

4,14 - 5,06

ISO VG 7

6,8

6,12 - 7,48

ISO VG 10

10

9,0 - 11,0

ISO VG 15

15

13,5 - 16,5

ISO VG 22

22

19,8 - 24,2

ISO VG 32

32

28,8 - 35,2

ISO VG 46

46

41,4 - 50,6

ISO VG 68

68

61,2 - 74,8

ISO VG 100

100

90 - 110

ISO VG 150

150

135 - 165

ISO VG 220

220

198 - 242

ISO VG 320

320

288 - 352

ISO VG 460

460

414 - 506

ISO VG 680

680

612 - 748

ISO VG 1000

1000

900 - 1 100

ISO VG 1500

1500

1 350 - 1 650

 

Odporúčané triedy čistoty oleja a možné typy znečistenia - PDF

 

Neodporúčané triedy čistoty oleja a vzorky z praxe - PDF

 

Analyzačná sada