SpäťÚvod / O firme / Profil firmy a hodnoty

Profil firmy a hodnoty

Naša spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra Okresného súdu Košice I dňa 28. 1. 2005 na základe trhových zmien v západnej a východnej Európe a vďaka prílevu zahraničných investícií v oblasti nových priemyselných technológií, filtračných médií a filtračných produktov.

 

Základný program spoločnosti

  • výroba a distribúcia všetkých druhov olejových filtrov a filtračných zariadení pre priemyselnú výrobu
  • obchodná činnosť spojená s poradenstvom v odbore filtrácia a tribotechnika
  • poskytovanie analýz procesných kvapalín a olejov, posudková činnosť
  • filtrácia procesných kvapalín a olejov
  • zhodnocovanie nebezpečného odpadu R9
  • školenia a kurzy v odbore filtrácia a tribotechnika
 
Náš skúsený a odborný tím pri všetkých našich aktivitách dbá na firemné hodnoty.
 

Poradenstvo

 
V odbore filtrácia/tribotechnika náš certifikovaný technik je pripravený analyzovať Váš stav procesného média a typ filtra, filtračného elementu pre potreby návrhu optimálneho riešenia, ktoré prinesie požadovanú čistotu procesného média a optimalizuje chod výrobného procesu.
 

Vývoj

 
Pri požiadavke zákazníka využívame poznatky z vlastného vývoja a nových trendov, ktorého výsledkom sú nami navrhnuté filtračné zariadenia, ale aj riešenia náročných požiadaviek čistoty procesných kvapalín, pre potrebu optimalizovať výrobný proces.
 

Asistenčné služby

 
Podporná činnosť spojená s dodávkou našich produktov a služieb zahŕňa školenie v odbore filtrácia a tribotechnika, údržby filtračných zariadení a dohľad na priebeh filtrácie, vrátane dlhodobého monitorovania kvality procesných médií a olejov.
 

Logistika

 
V rámci logistiky zabezpečujeme nielen dodanie filtračného riešenia, ale aj optimálne dodanie filtračných produktov formou konsignačných skladov a množstevných kontraktov tak, aby Váš výrobný proces bol plynulý a ekonomicky vyvážený.
 
 

Prečo nás kontaktovať?

 
Výrobcovia technických zariadení (OEM) málo používajú svoje vlastné podklady a vedomosti pri navrhovaní filtrov. Väčšinou využívajú vedomosti a odporúčania od výrobcov filtračných technológií, ktoré však mnohokrát nespĺňajú požiadavky užívateľa a dodávateľa technického zariadenia.
 
Vzniknuté problémy sa prejavia až počas prevádzky zariadenia, následne dochádza k opätovnému prehodnoteniu a návrhu vhodnej filtračnej technológie, filtra alebo filtračného média, ktoré reflektujú na prevádzkové prostredie.
 
 
 
Dlhoročné skúsenosti v oblasti filtračných zariadení a ich aplikácií sú zárukou bezproblémovej produkcie a chodu priemyselnej výroby.