SpäťÚvod / O firme / Koncept

Koncept

Informácie

Všetky získané informácie prezentujeme v prehľadnej a zrozumiteľnej forme a tak, aby poskytli presné dáta pre technických pracovníkov zodpovedných za prevádzku ako aj pre kvalitné a efektívne rozhodnutia riadiaceho manažéra.

Inventarizácia

Prevádzame filtračný prieskum priamo na mieste. Stroje sú rôznorodé a majú špecifické požiadavky na filtre. Zároveň prevedieme kontrolu periférnych zariadení a teda posudzujeme situáciu presne a so všetkými detailami, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu výsledného riešenia a jeho filtračný výkon.

Analýza

Analýza výsledkov nám umožňuje skontrolovať účinnosť filtrácie. Používame najmodernejšie analyzačné nástroje, aby sme dosiahli čo najefektívnejšie filtračné riešenia.

Výber

V našej ponuke je viac ako 3000 filtračných elementov. Spolupracujeme s viac ako 50-timi dodávateľmi. Vždy vyberáme najkvalitnejšie produkty pre dané použitie.