SpäťÚvod / O firme / Certifikáty

Certifikáty

Naša spoločnosť disponuje všetkými potrebnými certifikátmi a osvedčeniami, ktoré potvrdzujú odbornú spôsobilosť našich pracovníkov.