SpäťÚvod / O firme

O firme

Naša spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra Okresného súdu Košice I dňa 28. 1. 2005 na základe trhových zmien v západnej a východnej Európe a vďaka prílevu zahraničných investícií v oblasti nových priemyselných technológií, filtračných médií a filtračných produktov.

 

Základný program spoločnosti

  • výroba a distribúcia všetkých druhov olejových filtrov a filtračných zariadení pre priemyselnú výrobu
  • obchodná činnosť spojená s poradenstvom v odbore filtrácia a tribotechnika
  • poskytovanie analýz procesných kvapalín a olejov, posudková činnosť
  • filtrácia procesných kvapalín a olejov
  • zhodnocovanie nebezpečného odpadu R9
  • školenia a kurzy v odbore filtrácia a tribotechnika

Profil firmy a hodnoty

Naša spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra Okresného súdu Košice I dňa 28. 1. 2005 na základe trhových zmien v západnej a východnej Európe a vďaka prílevu zahraničných...

Koncept

Informácie Všetky získané informácie prezentujeme v prehľadnej a zrozumiteľnej forme a tak, aby poskytli presné dáta pre technických pracovníkov zodpovedných za prevádzku ako aj pre kvalitné a efektívne...

Referencie

Metalurgický priemysel Priemysel plastických hmôt Petrochemický priemysel Čerpadlá / kompresory Automobilový...

Certifikáty

Naša spoločnosť disponuje všetkými potrebnými certifikátmi a osvedčeniami, ktoré potvrdzujú odbornú spôsobilosť našich pracovníkov.